Aanvraagformulier mantelzorgwaardering

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor de mantelzorgwaardering. Na goedkeuring van de aanvraag ontvangt u de ZwijndrechtPas binnen 10 werkdagen.

Voorwaarden mantelzorgwaardering

  • De mantelzorger verleent tenminste acht uur per week en langer dan drie maanden zorg aan een familielid, vriend of iemand anders in de directe omgeving; het gaat daarbij om het geven van zorg, begeleiding, toezicht en/of (zware) emotionele belasting.
  • Het gaat daarbij om onbetaalde zorg en om niet gebruikelijke zorg (nb. de normale, dagelijkse zorg die partners of ouders en inwonende kinderen geacht worden elkaar onderling te bieden, omdat ze als leefeenheid een gezamenlijk huishouden voeren en op die grond een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor het functioneren van dat huishouden).
  • De mantelzorger mag buiten Zwijndrecht wonen; degene die zorg nodig heeft, moet een inwoner zijn van de gemeente Zwijndrecht.
  • Per huisadres wordt één mantelzorgwaardering verstrekt, al wonen er meerdere mantelzorgers op één adres. Er kan één mantelzorgwaardering per mantelzorger aangevraagd worden, ook al helpt die mantelzorger meerdere zorgontvangers. Dat geldt ook als 2 mantelzorgers op hetzelfde adres wonen en een ieder voor iemand anders mantelzorger is.
  • Bij twijfel kunt u contact opnemen met de Gemeente Zwijndrecht per telefoon via (078) 770 87 87 (kies optie 1).
  • De gemeente toetst uw aanvraag aan de genoemde criteria.
  • Het college van Burgemeester en Wethouders is bevoegd steekproefsgewijs te controleren of de mantelzorgwaardering rechtmatig is verstrekt.
  • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, dan ontvangt u per brief de ZwijndrechtPas binnen 10 werkdagen. U ontvangt dan ook informatie hoe en bij wie u het tegoed op de ZwijndrechtPas kunt besteden.
  • Vanaf 1 januari 2023 kunt u het tegoed besteden tot en met 31 december 2023.
  • Gemeente Zwijndrecht distantieert zich van de prijsstelling door de aanbieders. Bij vragen kunt u direct contact opnemen met de desbetreffende aanbieder.